| fPdecor.com | ศูนย์รวมแบบบ้าน และ ตกแต่ง หลากหลายสไตล์
: : g o  t o  m a i n p a g e : :
สถาปัตยกรรม | ตกแต่งภายใน | ดีไซน์-แกลอรี่ | แบบบ้านสวย | แนะนำ-ติชม | ถาม-ตอบ เรื่องบ้าน | ติดต่อเรา 
ขณะนี้มีผู้ชมอยู่ 165 ท่าน 
FreeSPlanS MENU
C a l c u l a t o r . . .
+ คำนวณเงินงวด / เงินกู้
+ คำนวณค่าโอนบ้าน/ที่ดิน
+ คำนวณภาษีและค่าธรรมเนียม
+ คำนวณปริมาณคอนกรีต
+ คำนวณปริมาณการใช้สี
+ คำนวณปริมาณกระเบี้องปูพื้นและผนัง
+ คำนวณปริมาณวอลเปเปอร์
+ คำนวณปริมาณ BTU แอร์
D o w n l o a d s . . .
+ Agreement & Forms
+ Program Utilities
+ Windows Font

Link to us!!!
Link to US!!!

 
Law Guide
 


Visted our sponsor

กฏหมายน่ารู้ ?
สถาปนิก กับ การต่อเติมบ้าน

ในการต่อเติมบ้านที่อยู่อาศัย นอกจากจะมีหลายประเด็นที่ต้องพิจารณา เพื่อลดปัญหาความเดือดร้อนรำคาญใจและกาย ลดความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น เพื่อประหยัดสตางค์ในกระเป๋าแล้ว ลองมาดูกันว่าผู้ประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ เช่น สถาปนิก ดีไซเนอร์ มัณฑนากร ตลอดจนวิศวกร ฯลฯ จะช่วยให้คำแนะนำและมีส่วนร่วมในการต่อเติมบ้านของท่านได้อย่างไรบ้าง

ด้านรูปแบบที่เหมาะสม เรื่องของความสวยงามผนวกกับการใช้สอย สถาปนิกสามารถแนะนำลักษณะรูปแบบการต่อเติมบ้านที่เหมาะสม และสอดคล้องกับการใช้สอยที่เพิ่มขึ้นของเจ้าของบ้าน รวมทั้งมีความสัมพันธ์กลมกลืนกับรูปแบบลักษณะเดิมของบ้านได้เป็นอย่างดี

เพราะการต่อเติมใดๆ หากขาดทักษะความรู้ทางด้านองค์ประกอบทางสถาปัตย์อย่างเพียงพอ อาจก่อให้เกิดรูปแบบบ้านสไตล์หัวมังกุ ท้ายมังกรได้ รวมถึงงานทางวิศวกรรม เพราะระบบเหล่านี้ต้องการพื้นที่เพื่อการติดตั้งและวางอุปกรณ์ที่เพิ่มเติมขึ้นมาทั้งสิ้น หากขาดความรู้ความเข้าใจที่ดีพอ อาจทำให้บ้านสวยเหมือนสวรรค์กลายเป็นนรก ทางสายตา และการใช้สอยได้ง่ายๆ และไม่สร้างความเสียหายนานาประการ เช่น บ้านร้าว บ้านทรุด บ้านรั่วภายหลัง

ด้านกฎหมาย เนื่องจากปัจจุบันทางราชการเริ่มให้ความสำคัญกับอาคารที่พักอาศัยที่ต่อเติมอย่างขาดความรู้และขัดข้อกฎหมาย จากปัญหาอาคารพัง ตึกถล่ม สถาปนิกและผู้ออกแบบมักเป็นผู้ที่ทำงานคลุกคลีกับข้อกฎหมายอาคาร จึงสามารถให้คำปรึกษาแนะนำลักษณะการต่อเติมที่ถูกต้องได้ (ซึ่งไม่ใช่วิธีการใช้ความรู้เพื่อหลีกเลี่ยงกฎหมายโดยไม่คำนึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้น)

ด้านงบประมาณ สามารถประเมินงบประมาณการต่อเติมบ้านเบื้องต้น จนถึงขั้นรายละเอียดที่สัมพันธ์กับการเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ และสามารถเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายแก่เจ้าของให้ได้ทางเลือกที่ดีที่สุด ให้คำแนะนำในการเลือกผู้รับเหมา ให้คำปรึกษากรณีมีการต่อรองราคา ให้ข้อมูลราคาการก่อสร้างในท้องตลาด เพื่อประกอบการตัดสินใจได้

ด้านการเลือกวัสดุ สามารถให้คำปรึกษา และร่วมพิจารณาเลือกใช้วัสดุก่อสร้างที่เหมาะสมกับรูปแบบอาคารบ้านเรือน ความต้องการในการใช้สอย งบประมาณก่อสร้าง นอกจากนี้ยังมีส่วนสำคัญกับการเลือกวิธีการและวัสดุก่อสร้าง ที่เหมาะสมกับตัวอาคารเก่าและใหม่ได้เป็นอย่างดี

ด้านระยะเวลา สามารถให้คำแนะนำเจ้าของบ้าน ว่าลักษณะความต้องการ และรูปแบบในการต่อเติมจะใช้ระยะเวลานานเท่าใด และยังสามารถเสนอแนะรูปแบบ วิธีการก่อสร้างเชิงเทคนิค เพื่อใช้เวลาอย่างมีประสิทธิภาพ และยังช่วยท่านควบคุมดูแลผู้รับเหมาก่อสร้างให้ทำงานอย่างถูกต้อง และอยู่ในระยะเวลาที่กำหนด

เมื่อเห็นข้อดีหลายต่อหลายประการข้างต้นแล้ว ก่อนต่อเติมอาคารบ้านเรือน อย่าลืมพิจารณาปรึกษาสถาปนิกและผู้ประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่ใจ สำหรับให้คำปรึกษา ข้อคิดเห็น และเสนอแนวทางการออกแบบต่อเติมที่มีความสวยงาม ผสมผสานกับความคุ้มค่าในการลงทุนทั้งเงินและเวลาของท่านเองVisted our sponsor
Copyright 2002 freesplans Design solution, Inc.