: : g o  t o  m a i n p a g e : :
www. f r e e s p l a n s.com
แบบบ้านสวย | แนะนำ-ติชม | ถาม-ตอบ เรื่องบ้าน | ติดต่อเรา 
 
 
FreeSplanS MENU


 


กำแพงกันดินสำเร็จรูป!


สามารถกันดินได้ไม่เกิน 1.00 - 1.50 เมตร  จะต้องการมีโชว์หรือไม่โชว์ก็ได้ กําแพงกันดินสําเร็จรูป PAC  เป็นกำแพงกันดินสูงตั้งแต่ 1.00-1.85 ม.
เสาเข็ม I หน้า 22 ระยะช่วงห่างระหว่างเสาเข็ม 1.50 ม.
ใช้เสียบด้วยแผ่นพื้น พร้อมคานทับหลังกําแพงกันดินสําเร็จรูป PAC เป็นกำแพงกันดินสูงตั้งแต่ 2.00-2.50 ม.
เสาเข็ม I หน้า 22 ระยะช่วงห่างระหว่างเสาเข็ม 1.50 ม.
ใช้เสียบด้วยแผ่นพื้น พร้อมคานทับหลัง มีเข็มรั้งทุกๆ 3.00 ม.

กําแพงกันดินสําเร็จรูป PAC  เป็นกำแพงกันดินสูงตั้งแต่ 3.00 ม.ขึ้นไป
เสาเข็ม I หน้า 22 ระยะช่วงห่างระหว่างเสาเข็ม 2.00 ม.
ใช้เสียบด้วยแผ่นพื้น พร้อมคานทับหลัง มีเข็มรั้งจำนวน 1 ต้น ต่อเสากำแพง
2 ต้น เป็นแนวเฉียง

โดย :  kampol40Copyright 2002 freesplans Design solution, Inc.