ค้นหาราคาประเมินอาคารชุด 15087


(Adobe Acrobat reader : PDF file)
กรณีที่ท่านไม่สามารถเรียกดูข้อมูลได้ให้ Download โปรแกรม Adobe Arcobat reader เพื่อทำการติดตั้งได้ที่นี่ (Download โปรแกรม)

บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์อาคารชุด
(กรุณาตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดของเอกสารสิทธิและราคาประเมินที่สำนักงานที่ดินที่ ที่ดินนั้นตั้งอยู่ด้วย)


กรุงเทพมหานคร

เขต 1 นนทบุรี , ปทุมธานี , พระนครศรีอยุธยา , สระบุรี
เขต 2 ลพบุรี
เขต 3 สมุทรปราการ , ฉะเชิงเทรา , ปราจีนบุรี
เขต 4 นครปฐม , ราชบุรี , กาญจนบุรี
เขต 5 ประจวบคีรีขันธ์ , เพชรบุรี , สมุทรสาคร
เขต 6 สุราษฎร์ธานี , นครศรีธรรมราช
เขต 7 ภูเก็ต , กระบี่
เขต 8 สงขลา
เขต 9 ชลบุรี , ระยอง , จันทบุรี , ตราด
เขต 10 อุดรธานี , หนองคาย
เขต 11
เขต 12 ขอนแก่น , มหาสารคาม
เขต 13 อุบลราชธานี
เขต 14 นครราชสีมา
เขต 15 เชียงใหม่ , ลำปาง , ลำพูน
เขต 16 เชียงราย
เขต 17 พิษณุโลก , ตาก , เพชรบูรณ์
เขต 18 นครสวรรค์


สำนักประเมินราคาทรัพย์สิน
โทร : 0 2142 2465 ถึง 67
E-mail : pvb@treasury.go.th
  5/3/2012