แสดงรายการเฉพาะที่มีคำว่า : อำเภอสองพี่น้อง
ค้นพบ 28 รายการ
   Page : 1/1
ลำดับที่
ทำเลที่ดิน ราคาประเมินที่ดิน
พ.ศ. 2547-2550
(บาท/ตารางวา)
  อำเภอสองพี่น้อง  
1   ที่ดินติดถนนราษฎร์นิยม ระยะ 40 เมตร 20,000-25,000 
2   ที่ดินติดถนนราษฎร์สำเริง ระยะ 40 เมตร 15,000-20,000 
3   ที่ดินติดถนนราษฎร์เจริญ ระยะ 40 เมตร 15,000 
4   ที่ดินติดถนนราษฎร์ดำรง ระยะ 40 เมตร 15,000 
5   ที่ดินติดถนนสายบางลี่-หนองวัลย์เปรียง (3260) ระยะ 40 เมตร 10,000-15,000 
6   ที่ดินติดถนนราษฎร์บำรุง ระยะ 40 เมตร- 10,000 
7   ที่ดินติดซอยบริเวณตลาด ระยะ 40 เมตร 10,000 
8   ที่ดินติดถนนถนนศรีสำราญ 1 ระยะ 40 เมตร 10,000 
9   ที่ดินติดถนนถนนศรีสำราญ 2 ระยะ 40 เมตร 2,000-5,000 
10   ที่ดินติดถนนราษฎร์อุทิศ ระยะ 40 เมตร 2,000-5,000 
11   ที่ดินติดซอยไทยเจริญ ระยะ 40 เมตร 700-5,000 
12   ที่ดินหมู่บ้านดวงปฐม 3,000 
13   ที่ดินติดถนนโพธิ์อ้น-คลองมะดิน ระยะ 40 เมตร 2,000 
14   ที่ดินติดทางหลวงฯ สายหางตลาด-ศรีสำราญ (3505) ระยะ 40 เมตร 1,300-2,000 
15   ที่ดินติดถนนมาลัยแมน (321) ระยะ 80 เมตร 750-3,750 
16   ที่ดินติดทางหลวงฯ สายบางลี่-หนองวัลย์เปรียง (3260) ระยะ 80 เมตร 750-1,250 
17   ที่ดินติดทางหลวงสายทุ่งคอก-ดอนตาเพชร (3358) ระยะ 40 เมตร 500-1,250 
18   ที่ดินติดทางหลวงสายสองพี่น้อง-ลาดบัวหลวง (3422) ระยะ 80 เมตร 750 
19   ที่ดินติดทางหลวงสายสองพี่น้อง-วัดป่าเลไลยก์ (3260) ระยะ 80 เมตร 500-750 
20   ที่ดินติดทางหลวงสายบางสาม-บางแม่หม้าย (3351) ระยะ 80 เมตร 300-750 
21   ที่ดินติดแม่น้ำสุพรรณบุรี ระยะ 80 เมตร 300-750 
22   ที่ดินติดสายวัดไผ่โรงวัว-บางยี่หน ระยะ 80 เมตร 500 
23   ที่ดินติดทางหลวงสายพระแท่นดงรัง-ทุ่งคอก (3356) ระยะ 80 เมตร 500 
24   ทางหลวงหนองวัลย์เปรียง-ทับกระดาน (3387) ระยะ 80 เมตร 500 
25   ถนน รพช. สายบ้านบางสะแก-บ้านโคกงูเห่า ระยะ 80 เมตร 375 
26   ซอย ทาง ระยะ 40 เมตร 150-5,000 
27   นอกเหนือ 100-3,500 

Page : 1/1
Page :  | 1 |

webmaster คลิกที่นี่