รายการสี หน่วย ราคา (ไม่รวมภาษี)
 • สีน้ำมัน
 •    
  กัปตัน (ชนิดเงา) 5 แกลลอน 2,068.00
  กัปตัน (ชนิดเงา) 1 แกลลอน 425.50
  เจ บี พี 1 แกลลอน 425.00
  โจตัน (การ์เด็กซ์ อีนาเม) 1 แกลลอน 595.00
  ซินแคลร์ (ซินเทค) 1 แกลลอน 595.00
  ซินแคลร์ (ซินเทค) 5 แกลลอน 2,940.00
  เดลต้า 1 แกลลอน 412.30
  ตราพัด (ฟิธาลิท) 1 แกลลอน 496.00
  ที โอ เอ (สีเคลือบเงา) 1 แกลลอน 455.00
  ปามมาสติก 1 แกลลอน 525.00
  ไอ ซี ไอ ดูลักซ์ 1 แกลลอน 567.00
       
 • สีน้ำพลาสติค
 •    
  กัปตัน (ไวนิล ซิลค์) ทาภายนอก 5 แกลลอน 1,750.00
  กัปตัน (ไวนิล แมท) ทาภายใน 5 แกลลอน 1,082.00
  กัปตัน (ไวนิล ซิลค์) ทาภายนอก 1 แกลลอน 362.75
  กัปตัน (ไวนิล แมท) ทาภายใน 1 แกลลอน 229.00
  เจ บี พี ทาภายนอก 1 แกลลอน 247.50
  เจ บี พี ทาภายใน 1 แกลลอน 174.00
  โจตัน (โจตาพลาสท์) ทาภายใน 5 แกลลอน 1,382.50
  โจตัน (สแทรกซ์-เดอลุกซ์) ทาภายนอก 5 แกลลอน 2,152.50
  โจตัน (โจตาพลาสท์) ทาภายใน 1 แกลลอน 283.50
  โจตัน (สแทรกซ์-เดอลุกซ์) ทาภายนอก 1 แกลลอน 437.50
  ซินแคลร์ (ซินวอลล์) ทาภายใน 5 แกลลอน 1,575.00
  ซินแคลร์ (สตั๊ก-โอ-ไลฟ์) ทาภายนอก 5 แกลลอน 2,240.00
  ซินแคลร์ (ซินวอลล์) ทาภายใน 1 แกลลอน 322.00
  ซินแคลร์ (สตั๊ก-โอ-ไลฟ์) ทาภายนอก 1 แกลลอน 455.00
  เดลต้า ทาภายนอก 1 แกลลอน 312.55
  เดลต้า ทาภายใน 1 แกลลอน 225.00
  ตราพัด (วีนี่เพ้นท์) ทาภายใน 5 แกลลอน 1,010.00
  ตราพัด (สีเข้ม) วีนี่เอ็กซ์ตรา ทาภายนอก 5 แกลลอน 1,435.00
  ตราพัด (วีนี่เพ้นท์) ทาภายใน 1 แกลลอน 208.00
  ตราพัด (สีเข้ม) วีนี่เอ็กซ์ตรา ทาภายนอก 1 แกลลอน 359.00
  ที โอ เอ ทาภายนอก 5 แกลลอน 1,568.00
  ที โอ เอ ทาภายใน 5 แกลลอน 1,176.00
  ที โอ เอ ทาภายนอก 1 แกลลอน 322.00
  ที โอ เอ ทาภายใน 1 แกลลอน 245.00
  ปามมาสติค (เปอร์โมไลท์) ทาภายใน/นอก 5 แกลลอน 2,380.00
  ปามมาสติค (ไวนิลแมท) ทาภายใน 5 แกลลอน 1,650.00
  ปามมาสติค (เปอร์โมไลท์) ทาภายใน/นอก 1 แกลลอน 490.00
  ปามมาสติค (ไวนิลแมท) ทาภายใน 1 แกลลอน 345.00
  ไอ ซี ไอ ดูลักซ์ (เพนทาไลท์ A921) ทาภายใน/นอก 5 แกลลอน 2,268.00
  ไอ ซี ไอ ดูลักซ์ (โฮมแมท A965) ทาภายใน 5 แกลลอน 1,386.00
  ไอ ซี ไอ ดูลักซ์ (เพนทาไลท์ A921) ทาภายใน/นอก 1 แกลลอน 460.00
  ไอ ซี ไอ ดูลักซ์ (โฮมแมท A965) ทาภายใน 1 แกลลอน 284.00